Zdraví není vše, ale bez zdraví je vše ničím.

Odvod přivtělených duší

Přivtělené duše

Obrazek

 

Více než často se objevují případy, kdy je v auře člověka usazená bytost, jež se tzv. přivtělila. Dle tohoto aktu se nazývají inkarnáty.

 

Důvodů přivtělení je opravdu velké množství. Je také třeba vědět o jakého inkarnáta se jedná.

 

 Nejčastěji jde o přivtělení z důvodu nedostatečné ochrany => poškozená aura a její celistvost.

 

 Inkarnované duše se živí z životní síly člověka, čímž mu způsobuje otupělost, slabost a v posledním případě i nemoci. Otupělostí a slabostí, která může být takto způsobena, dochází k ochromení celé „imunity“ duchovního systému. Stává se to však u těch případů, kdy se člověk nezačíná léčit a to nejen své tělo, ale i svůj energetický systém.

 

 Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebe-čištění, reiki, atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem a to i několika.

 

 Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i ostatních. Tím, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, tak je to ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.

 Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, tak jde převážně o psychické potížeObrazek

ð schizofrenie

ð paranoia

ð deprese

ð stres

ð toxikomanie

ð gamblerství

ð atd.

 

Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti- „jako kdybych to už nebyl já.“

Osobnost se však mnění v závislosti na druhu inkarnáta.

 Druhy přivtělených duší:

 

 1) Velké citové pouto- jsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé;

 

ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením- duše jej nevědomky ovládá.

 

 2) Stydlivé duše- stydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné;

 

jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení.

 

 3) Bloudící duše- nevědí co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali- žijí jakoby ve snu- zažívají něco, čemu se říká peklo inkarnováním se k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více; ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě, nebo promluvení cizím hlasem.

 

 4) Materialisti- lpí na svém majetku, který získali za svého života;
přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd.

 

 5) Závislé duše- za svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech- sexuální deviace. Vysedávají na svých oblíbených místech- hospoda- chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů, atd…

 

 6) Pomstychtivé duše- bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, tak se inkarnují k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci,…; přeměňují osobnost a  její plány; inkarnuje-li se viník dříve, tak začíná jeho týrání znovu- nutí jej k sebe-destruktivnímu chování;

Obrazek7) Zajatci- jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsou zatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoli chtějí, tak odcházejí; ty, které posednou, tak se jich nevzdávají a živí se jím; posedlí končí na psychiatrických léčebnách, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i  inkarnovanou energii; posedlému ubližují.

 

 8) Nízcí- jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahování zákonem přitažlivosti energetickým mostem, který vytvoří osoba, jež má velmi negativní RNK- informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus, bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, mu ucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry =>těžká onemocnění- AIDS. Jde zde však o  kolektivní zavinění lidstva- jelikož např. AIDS => proměna milování na
zvrhlý sex.

Pomocí individuálních technik lze tyto inkarnáty odstranit a tím navodit opět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahování podobností a poutem, tak těchto podobností je vhodné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.
 

 Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pro čištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik.

 

 Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování.

© 2008 Všechna práva vyhrazena- Jan Dobeš.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode